همچنان با نام Samsung SM-T550 نیز شناخته می شود.
در دو مدل فقط Wi-Fi و مدل همراه با ۳G/LTE موجود می باشد

همچنان با نام Samsung SM-T350 نیز شناخته می شود.
در دو مدل فقط Wi-Fi و مدل همراه با ۳G/LTE موجود می باشد

این تبلت از مکالمه صوتی ، اس ام اس پشتیبانی نمی کند.

صفحه 1 از 11