همچنین با نام Sony D6633 Xperia Z3 نیز شناخته می شود

همچنین با نام های Sony D5803, D5833 نیز شناخته می شود

صفحه 1 از 11