همچنین با نام های Samsung Galaxy S6 edge SM-G925 و SM-G9250 (China, HK), SM-G925A (AT&T), SM-G925F (Global), SM-G925FQ (Turkey), SM-G925I (LATAM, Singapore, India, Australia), SM-G925K (Korea), SM-G925L, SM-G925S (Korea), SM-G925T (T-Mobile) نیز شناخته می شود.

همچنین با نام هایSamsung Galaxy S6 SM-G920 SM-G9200 (Hong Kong), SM-G9208 (China), SM-G9208/SS (China), SM-G9209 (China), SM-G920A (AT&T), SM-G920F (Global), SM-G920FD (Pakistan, Philippines), SM-G920I (LATAM, Singapore, India, Australia), SM-G920S (Korea), SM-G920T (T-Mobile) نیز شناخته می شود.

همجنین با نام Samsung Galaxy S5 Plus SM-G901F نیز شناخته می شود

صفحه 1 از 11