همچنین با نام Sony D6633 Xperia Z3 نیز شناخته می شود

همچنین با نام های Sony D5803, D5833 نیز شناخته می شود

همچنین به نام های Sony Xperia SP HSPA C5302, Sony Xperia SP LTE C5303, Sony Xperia SP LTE C5306 نیز شناخته می شود

صفحه 1 از 11