هند افزایش تعداد کاربرانش در طول نخستین ماه از فصل بهار سال ۲۰۱۲ را ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر اعلام کرد. با افزایش ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر کاربر در طول یک ماه در هند، در مجموع تعداد کاربران این کشور ۱/۱ درصد افزایش یافته و به این ترتیب هند بعد از چین همچنان رتبه دومین کشور بزرگ در زمینه تعداد کاربران موبایل را دارد.
هند در طول سال ۲۰۱۰ تعداد کاربرانش را به طور متوسط ۱۹ میلیون نفر افزایش داد.گزارش‌ها حاکی است که ۷۲ درصد کل جمعیت هند تلفن همراه دارند و شرکت‌های موبایلی اقدام به قطع سرویس‌های موبایل کاربرانی کرده‌اند که در طول ۶ ماه گذشته از تلفن همراه‌شان استفاده نکرده‌اند.
بر اساس این گزارش، تعداد کاربران فعال تلفن همراه در هند ۹۷/۶۹۵ میلیون نفر گزارش شده که ۷۳ درصد کل جمعیت کاربران موبایل را تشکیل می‌دهد.

برچسب ها

دیدگاه کاربران