نوکیا در روز ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳ (۲۸ دی ۱۳۹۱) خبر از تعدیل بخش دیگری از نیروی انسانی خود در راستای بهبود ساختار بخش فناوری اطلاعت (IT) این کمپانی داد. بنا به گفته نوکیا این تغییرات موجب کارآیی عملیاتی بالاتر و کاهش هزینه های عملیاتی این کمپانی خواهد شد…

صفحه 1 از 11