آقای استیون سینوفسکی رئیس بخش ویندوز مایکروسافت به طور ناگهانی تصمیم به جدایی از این شرکت گرفت. این جدایی در حالی اتفاق می‌افتد که مایکروسافت روزهای پر هیاهویی را با معرفی محصولات جدید خود تجربه می‌کند و سینوفسکی نیز در این امر بزرگ نقش زیادی داشته است. اشخاصی که جای سینوفسکی را گرفته‌اند خانم جولی

صفحه 1 از 11