همچنین با نام BlackBerry 9720 Samoa نیز شناخته می شود

تبلت بدون پشتیبانی از GSM

همچنین با نام HTC Gratia A6380 شناخته می شود.

همچنین با نام های HTC HD3, HTC Gold, HTC Diamond3, HTC Mondrian شناخته می شود .

صفحه 1 از 11