همچنین به نام Samsung Galaxy S4 zoom SM-C1010 شناخته می شود

همچنین با نام HTC Deluxe شناخته می شود .

همچنین به عنوان Sony LT30p شناخته می شود .

همچنین به نام Sony ST26i/ST26a شناخته می شود

نام دیگر : Nokia RM-835.

صفحه 7 از 11« بعدی...56789...قبلی »