همچنین با نام Samsung SM-J100F, SM-J100FN, SM-J100H, SM-J100H/DD, SM-J100H/DS, SM-J100M, SM-J100MU نیز شناخته می شود.

صفحه 1 از 11