همچنین با نام Samsung C3322 DUOS, Samsung Metro Duos, Samsung C3322 La Fleur نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung E2232 DUOS نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung E1182 DUOS نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung Galaxy S 2011 Edition نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung E2222, Samsung Chat 222 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung GT-E2220, Samsung Chat 220 نیز شناخته می شود

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

این تبلت از ارتباطات GSM برای مکالمه و SMS , MMS پشتیبانی نمی کند
این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

این تبلت از ارتباطات GSM پشتیبانی نمی کند

این تبلت از ارتباطات GSM برای مکالمه و SMS , MMS پشتیبانی نمی کند
این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

تبلت به همراه پشتیبانی از ارتباطات GSM برای مکالمه و SMS , MMS

این تبلت از ارتباطات GSM برای مکالمه و SMS , MMS پشتیبانی نمی کند
این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

این گوشی یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

همچنین با نام Samsung GT-S3853, Samsung S3850L, Samsung Genio II نیز شناخته می شود

صفحه 10 از 13« بعدی...89101112...قبلی »