این تبلت از ارتباطات GSM برای مکالمه پشتیبانی نمی کند

این یک دستگاه GSM نیست و از هیچ بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد
این تبلت از ارتباطات GSM برای SMS , MMS و مکالمه پشتیبانی نمی کند

همچنین با نام Samsung Chat C3500 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung Galaxy Ace La Fleur, Samsung Galaxy Ace Hugo Boss نیز شناخته می شود

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در جهان کار نخواهد کرد

همچنین با نام T-Mobile Move نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung Tocco Icon نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung i9020 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung S3350 نیز شناخته می شود

صفحه 11 از 13« بعدی...910111213