این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM کار نخوهد کرد

همچنین با نام Samsung Alias 2 نیز شناخته می شود
این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM کار نخوهد کرد

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM کار نخوهد کرد

همچنین با نام Samsung GT-3222W, Samsung Ch@t 322 Wi-Fi DUOS نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung C3222, Samsung Ch@t 322 DUOS نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung E1252 Duos Lite نیز شناخته می شود

تبلت با پشتیبانی از شبکه GSM برای مکالمات ، SMS و MMS

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM کار نخوهد کرد

همچنین با نام Samsung I5510, Samsung Callisto نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung B2710 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung C3752 DUOS نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung Metro 3752 نیز شناخته می شود

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM کار نخوهد کرد

همچنین با نام Samsung Guru Dual 36, Samsung Guru Dual 35 نیز شناخته می شود

صفحه 12 از 13« بعدی...910111213