همچنین با نام Samsung R880 نیز شناخته می شود
این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM کار نخوهد کرد

همچنین با نام Samsung Omnia 735 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung Wave 2 Pro نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung Wave 2 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung i5500 Corby Smartphone, Samsung Galaxy Europa, Samsung Galaxy 550 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung Dual SIM Star Duos نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung Libre, Samsung C3303 Champ نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung I9008 Galaxy S نیز شناخته می شود

هچنین با نام Samsung Corby 3G, Samsung Acton, Samsung Pocket3G, Samsung Star Nano 3G نیز شناخته می شود

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM کار نخوهد کرد

صفحه 13 از 13« بعدی...910111213