همچنین با نام Sony Ericsson Faith نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Ericsson Kurara شناخته می شود

صفحه 3 از 512345