همچنین با نام Sony Xperia X Performance Dual F8132 شناخته می شود

همچنین با نام Sony Xperia C5 E5553, E5506 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Xperia C4 E5303, E5306, E5353 نیز شناخته می شود.

همچنان با نام Sony Xperia E4g Dual E2033, E2043 نیز شناخته می شود

همچنان با نام Sony Xperia E4g E2003, E2006, E2053 نیز شناخته می شود

همچنین با نام های Sony D2203, D2206, D2243, D2202 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony D6633 Xperia Z3 نیز شناخته می شود

همچنین با نام های Sony D5803, D5833 نیز شناخته می شود

صفحه 1 از 512345