سیمکارت‌های شماره رند که دارای قیمت ثابت و مشخصی نیستند . هم اکنون سیمکارت‌های کارکرده کد یک،‌ دو و سه همراه اول با حداقل قیمت ۸۰۰ هزار تومان شروع می‌شوند و با توجه به نوع شماره با قیمت‌های چنده ده میلیون تومانی در بازار عرضه می‌شوند.

صفحه 1 از 11