همچنین با نام Samsung Galaxy Tab 3 V SM-T116NU نیز شناخته می شود

این دستگاه از تماس ، اس ام اس و ام ام اس (SMS & MMS) پشتیبانی نمی کند.

این تبلت از ارتباطات GSM برای مکالمه و SMS و MMS پشتیبانی نمی کند

همچنین به نام Samsung SM-T520 شناخته می شود

همچنین به نام Samsung SM-T320 شناخته می شود

این تبلت از GSM برای مکالمات صوتی ، SMS ، MMS پشتیبانی می کند
این تبلت همچنین به نام های Samsung Galaxy Note 510, Samsung Galaxy Note 8 3G & WiFi نیز شناخته می شود

تبلت بدون پشتیبانی از ارتباطات GSM برای مکالمه

این یک دستگاه GSM نیست و از هیچ شبکه GSM در دنیا پشتیبانی نمی کند
تبلت بدون پشتیبانی از ارتباطات GSM برای مکالمه و SMS و MMS

تبلت بدون پشتیبانی از GSM برای تماس

صفحه 1 از 11