همچنین به نام های Sony Xperia Z Ultra HSPA+ C6802, Sony Xperia Z Ultra LTE C6806, Sony Xperia Z Ultra LTE C6833 نیز شناخته می شود

همچنین به نام Sony ST26i/ST26a شناخته می شود

صفحه 1 از 11