همچنین با نام Sony Xperia C4 E5303, E5306, E5353 نیز شناخته می شود.

همچنین با نام های Sony D2203, D2206, D2243, D2202 نیز شناخته می شود

همچنین به نام های Sony Xperia Z Ultra HSPA+ C6802, Sony Xperia Z Ultra LTE C6806, Sony Xperia Z Ultra LTE C6833 نیز شناخته می شود

صفحه 1 از 11