همچنین در نسخه Nokia 6700 classic Gold Edition با پوشش ۱۸ عیار از طلا نیز موجود است

صفحه 1 از 11