همچنین با نام HTC PG76110 شناخته می شود

همچنین با نام های HTC C510e و HTC Weike شناخته می شود

تبلت بدون پشتیبانی از GSM برای تماس

تبلت بدون پشتیبانی از GSM

همچنین با نام HTC Gratia A6380 شناخته می شود.

همچنین با نام های HTC HD3, HTC Gold, HTC Diamond3, HTC Mondrian شناخته می شود .

همچنین با نام های HTC Bravo, HTC Desire A8181 شناخته می شود

صفحه 8 از 9« بعدی...56789