همچنین به عنوان Nokia 515 Dual SIM دو سیم کارته در دسترس خواهد بود

همچنین با نام های Nokia EOS, Nokia 909, Nokia RM-875, Nokia RM-877, Nokia RM-876 نیز شناخته می شود.

همچنین به نام Nokia 208 Dual Sim شناخته می شود

همچنین به نام Nokia 301 Dual Sim شناخته می شود

نام دیگر : Nokia Sea Ray

صفحه 1 از 11