همچنین به عنوان Sony LT30p شناخته می شود .

همچنین به نام Sony ST26i/ST26a شناخته می شود

نام دیگر : Nokia Sabre

1,588

مشخصات Nokia 101

دسته: Nokia
3,180

مشخصات HTC Desire V

دسته: HTC
صفحه 3 از 512345