تبلت بدون پشتیبانی از شبکه GSM برای مکالمات ، SMS و MMS
همچنین با نام Motorola XOOM MZ606 نیز شناخته می شود
این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

تبلت بدون پشتیبانی از شبکه GSM برای مکالمات ، SMS و MMS
همچنین با نام Motorola Xoom MZ603, MZ605 نیز شناخته می شود

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

صفحه 5 از 6« بعدی...23456