این دو کمپانی بر سر برنامه نقشه با هم به توافق نرسیدند بنابراین اپل تصمیم گرفت تا برنامه نقشه گوگل را از پایه iOS حذف کند و برنامه نقشه خود را ارائه دهد که در این ارائه نیز بسیار ناموفق عمل کرد و شکایت تمامی کاربران را به همراه داشت…

صفحه 1 از 11