همچنین به عنوان Nokia 515 Dual SIM دو سیم کارته در دسترس خواهد بود

همچنین به نام Nokia 208 Dual Sim شناخته می شود

همچنین به نام Nokia 301 Dual Sim شناخته می شود

صفحه 1 از 11