رئیس HTC دو روز پیش اعلام کرده بود که روزهای تیره و تار برای این کمپانی تایوانی به پایان رسیده است. اما تنها حرف زدن برای تمام شدن روزهای سخت کافی نیست همین امروز یک خبر بد دیگر برای HTC رسیده است…

صفحه 1 از 11