آخرین بروز رسانی ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۴

Sony

مدل گوشی

قیمت ( تومان )
Sony Xperia E3 ۵۲۰,۰۰۰
Sony Xperia E3 Dual ۵۳۰,۰۰۰
Sony Xperia Z3 – D5803 ۱,۶۰۰,۰۰۰
Sony Xperia Z3 – D6632 . 2SIM ۱,۶۲۰,۰۰۰
Sony Xperia Z3 Compact ۱,۳۳۰,۰۰۰
Sony Xperia Z2 – D6503 ۱,۱۴۰,۰۰۰
Sony Xperia Z – C6602 ۸۲۰,۰۰۰
Sony Xperia Z1 – C6903 ۹۸۰,۰۰۰
Sony Xperia Z1 Compact
Sony Xperia Z Ultra – C6802 ۹۸۰,۰۰۰
Sony Xperia ZR – C5502 ۶۹۰,۰۰۰
Sony Xperia Z 4G ۱,۰۶۰,۰۰۰
Sony Xperia T ۸۲۰,۰۰۰
Sony Xperia TX
Sony Xperia J ۵۰۰,۰۰۰
Sony Xperia U
Sony Xperia V ۷۴۰,۰۰۰
Sony Xperia Tipo ۳۱۰,۰۰۰
Sony Xperia Sola
Sony Xperia S
Sony Xperia Acro S ۷۹۰,۰۰۰
Sony Xperia SP ۶۷۰,۰۰۰
Sony Xperia SL ۶۲۰,۰۰۰
Sony Xperia L ۵۲۰,۰۰۰
Sony Xperia E – C1605 2 SIM ۲۶۰,۰۰۰
Sony Xperia E Dual – C1605 ۲۲۵,۰۰۰
Sony Xperia E1 Dual – D2105 ۳۰۰,۰۰۰
Sony Xperia go ۵۹۰,۰۰۰
Sony Xperia Neo L
Sony Xperia Miro – ST23 ۴۵۰,۰۰۰
Sony Xperia M – C1905 ۴۰۵,۰۰۰
Sony Xperia M4 Aqua به زودی
Sony Xperia M2 – D2302 ۶۹۰,۰۰۰
Sony Xperia M2 Aqua ۶۲۰,۰۰۰
Sony Xperia M2 dual ۵۹۰,۰۰۰
Sony Xperia C – C2305 ۶۹۰,۰۰۰
Sony Xperia C3 Dual Sim ۷۰۰,۰۰۰
Sony Xperia ion LTE
Sony Xperia T2 Ultra Dual – D5322 ۸۱۰,۰۰۰
Sony Xperia T3 ۶۹۰,۰۰۰