تاریخ بروز رسانی ۱۲ مهر  ۱۳۹۳

قیمت گوشی های سونی

گارانتی قیمت  
بدون گارانتی ۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان Sony Xperia Z1
بدون گارانتی ۹۷۵٫۰۰۰ تومان Sony Xperia Z
بدون گارانتی ۷۰۵,۰۰۰ تومان
Sony Xperia SP
بدون گارانتی ۶۱۰,۰۰۰ تومان
Sony Xperia SL
بدون گارانتی ۷۲۵,۰۰۰ تومان
Sony Xperia V
بدون گارانتی ۷۳۰,۰۰۰ تومان
Sony Xperia C
بدون گارانتی ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان
Sony Xperia Z1 Compact
بدون گارانتی ۳۳۵,۰۰۰ تومان
Sony Xperia E1
بدون گارانتی ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Sony Xperia Z2
بدون گارانتی ۵۱۵,۰۰۰ تومان
Sony Xperia L
بدون گارانتی ۵۳۰,۰۰۰ تومان
Sony Xperia J
بدون گارانتی ۳۴۵,۰۰۰ تومان
Sony Xperia E1 dual
بدون گارانتی ۹۹۰,۰۰۰ تومان
Sony Xperia T2 Ultra dual
بدون گارانتی ۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
Sony Xperia Z Ultra
بدون گارانتی ۴۸۹,۰۰۰ تومان
Sony Xperia M
گوشی های بازار معمولا با میانگین ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان اختلاف قیمت به فروش می رسند.همچنین ممکن است گوشیهای با گارانتی گاهی اوقات تا ۱۰۰ هزار تومان با گوشی های گارانتی دار اختلاف قیمت داشته باشند