یک گروه از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا برکلی پیش‌تر به این کشف رسیده بودند که چگونه می‌توانند از ویروسی که به عنوان M13 باکتری‌خوار یاد می‌شود، انرژی بگیرند. مهندسان زیستی اعتقاد دارند که می‌توانند ویژگی‌های ویروس M13 باکتری خوار را برای تولید الکتریسیته تحت تسلط در آورند.
این ویروس دارای خاصیتی است که از آن با عنوان پیزوالکتریسیته یاد می‌کنند، به این معنا که می‌تواند انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. محققان اعتقاد دارند که این کشف می‌تواند روزی راه را برای شارژ تلفن‌های همراه در حال راه رفتن و تعویض عناصر سمی پیزوالکتریسیته‌ای که در حال حاضر در تلفن‌های همراه کاربرد دارد، به کار رود.
این کشف می‌تواند موجب شود که تلفن‌های همراه با استفاده از این ویروس باکتری‌خوار با حرکت شارژ شوند. میکروفن اکثر تلفن‌های همراه پیزوالکتریسیته هستند، چرا که این میکروفن‌ها باید انرژی را از امواج صدا به خروجی الکتریکی تبدیل کند که قابل انتقال است و سپس آن را به امواج صدا در آن سوی خط تبدیل کنند.

براساس اظهارات سئون وک لی به‌عنوان یک مهندس زیستی، این مولفه‌های پیزوالکتریک از فلزات سنگین و سمی چون سرب و کادیوم ساخته شده است. این درحالی است که بیومولکول‌ها چون پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها نیز پیزوالکتریک هستند.
وقتی ویروس باکتری خوار M13 فشرده می‌شود، از قابلیت تولید الکتریسیته برخوردار است؛ اما از سوی دیگر فاقد سمی است که در عناصر سنتی وجود دارد. لی و همکارانش به این نتیجه رسیدند که این ویروس به طور بالقوه یک منبع انرژی است، چرا که برای انسان نیز بدون ضرر است. این گروه دریافته است که این ویروس می‌تواند ۲۵ درصد انرژی تولید شده توسط یک باتری سایز AAA را تامین کند، همچنین دسترسی به آن ارزان است و دانشمندان می‌توانند در یک لوله آزمایشگاهی تریلیون‌ها تعداد از این ویروس داشته باشند. شکل این ویروس حائز اهمیت است؛ چرا که M13 می‌تواند به سادگی در ورقه‌های باریک قرار گیرد.
برای بهبود تولید انرژی الکتریسیته M13، این گروه تحقیقاتی میزان آمینواسید پروتئین غشای خارجی این ویروس را افزایش دادند. این گروه ورقه‌هایی از این ویروس را روی هم قرار دادند تا تاثیر پیزوالکتریک آن را تقویت کنند. دانشمندان همچنین دریافتند که وقتی که یک سانتیمتر مربع از ورقه این ویروس را به الکترودهای طلا متصل کنند و فشار محکمی از یکی از این الکترودها ایجاد کنند، ورقه حاصل شده انرژی کافی برای روشن کردن یک عدد یک روی یک ال سی دی فراهم می‌شود.