در ادامه دادگاه جنجالی اپل و سامسونگ درباره پتنت ها، خانم لوسی که (lucy Koh) قاضی پرونده دادگاه جنجالی سامسونگ و اپل، اعلام کرد نقض پتنت های اپل از سوی سامسونگ، عمدی نبوده است. بر اساس این حکم، قاضی با تصمیم هیئت منصفه مبنی بر نقض ۷ پتنت «طراحی و کاربردی» اپل از سوی سامسونگ موافقت کرده است اما عمدی بودن این کار را تشخیص نداده است.

رای جدید دادگاه جنجالی سامسونگ و اپل

این حکم به این معنی است که سامسونگ لازم نیست سه برابر جریمه را به اپل پرداخت کند و باید همان مبلغ ۱٫۰۴۹ میلیارد دلار قبلی را به خاطر نقض پتنت های «طراحی و کاربردی» به اپل پرداخت کند.البته قاضی هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است اما به نظر می رسد با این حکم، تکلیف بخش مهمی از سرنوشت این پرونده مشخص شده باشد.