سیمکارت‌های شماره رند که دارای قیمت ثابت و مشخصی نیستند هم اکنون در بازار آزاد با قیمت‌های بالای چند ده میلیون تومانی در سطح بازار به فروش می‌رسند.

سیمکارت های رند فاقد قیمت رسمی می باشند

هم اکنون سیمکارت‌های کارکرده کد یک،‌ دو و سه همراه اول با حداقل قیمت ۸۰۰ هزار تومان شروع می‌شوند و با توجه به نوع شماره با قیمت‌های چنده ده میلیون تومانی در بازار عرضه می‌شوند.
سیمکارت شماره‌های رند که فاقد پایه ثابت قیمتی در بازار است و بهای آنها تنها براساس سلیقه فروشندگان مشخص می‌شود، در این روزها با قیمت‌های کاذب چندین میلیونی در بازار عرضه می‌شود.
فروشندگان سیمکارت‌های شماره رند معتقدند که با وجود بهای بالا، این نوع سیمکارت‌ها مورد تقاضای مشتریان قرار دارد.
این در حالی است که برخی از دیگر از فروشندگان معتقدند که با شرایط فعلی اقتصادی مردم همانند گذشته تمایلی به خرید سیمکارت های شماره رند با قیمت‌های بالا ندارند.
سیمکارت‌های شماره رند که با قیمت های کاذب و میلیونی در بازار عرضه می‌شود در این روزها به دلیل نبود مشتری روزهای سرد و بی رونقی را سپری می کند.
با توجه به شرایط فعلی بازار تنها سیمکارت های اعتباری ارزان قیمت همراه اول، تالیا و ام تی انایرانسل به دلیل برخورداری از هزینه پایین، بیشتر مورد تقاضای مردم قرار گرفته است.

منبع : موبنا