همزمان با عرضه گسترده گوشی‌های بلک بری در بازار تهران میزان خریداران این گوشی‌ها توسط مشتریان نیز افزایش یافته است. به نقل از فعالان و دست اندرکاران بازار، در حالی که فعالان قانونی اقدام به واردات گسترده گوشی‌های بلک بری کرده‌اند میزان مشتریان این برند کانادایی نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است.

افزایش فروش گوشی های بلک بری در ایران

‌۹۹۳۰،‌۹۹۰۰ ،‌۹۸۶۰ ،‌۹۸۱۰ ،‌۹۷۹۰ ،‌۹۵۰۰،‌۹۳۶۰ ،‌۹۳۲۰ و ۹۱۰۵ از جمله گوشی‌های بلک بری به شمار می‌آیند که در ویترین بیشتر مغازه‌های تهران دیده می‌شوند تا کنون با تقاضای مناسبی از سوی مشتریان روبرو شده است.
۹ مدل فوق به ترتیب با قیمت‌های یک میلیون و ۸۱۰ هزارتومانی،‌یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومانی،‌یک میلیون تومانی،‌یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومانی،‌ یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان،‌۶۸۰ ،‌یک میلیون،‌۸۸۰ و ۸۸۰ هزار تومانی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.
منبع : موبنا