به طور روز افزونی تکنولوژی های تلفن های همراه پیشرفت می کند ، آخرین تکنولوژی به کمک نابینایان آمده است. این گوشی به صورت اتوماتیک توانایی ترجمه Email ها و Sms های عادی و روزمره را به خط بریل را داراست.

صفحه این گوشی خاص قابلیت ارتفاع و یا عمق گرفتن را دارد تا بتواند پیام دریافتی را به خط بریل تبدیل کند.

سامیت دگر (Sumit Dagar) مخترع این فناوری ابراز کرده است که پس از گذشت سه سال و با کمک دانشگاه مهندسی دهلی (IIT Delhi) مراحل تست پایانی را می گذراند.

این گوشی با استفاده از تکنولوژی آلیاژ هوشمند و حافظه دار  (Shape Memory Alloy Technology) تولید خواهد شد. در حقیقت پین هایی در مکان های مشخص شده بالا یا پایین می روند تا به شکل یک شبکه درآید. این شبکه نهایتا به فرم خط بریل درآمده و کاراکترها را نمایش می دهد. اما شاید پیشرفته بودن این گوشی در این مطلب باشد که نه تنها می تواند نمایش بدهد بلکه می تواند حروف بریل را بر روی همین شبکه دریافت کند و به زمان عادی ترجمه کند. سایر امکانات این گوشی همانند سایر گوشی های هوشمند امروزی خواهند بود.