بعد از چندین ماه افت فروش و از دست دادن سهم فروش در اقصی نقاط جهان ، مسئولین رده بالای این کمپانی تصمیم به برگزاری نشستی اضطراری کرده اند. در میان گزینه های موجود : فروش شرکت ، ورود به یک مالکیت مشترک با شرکت دیگر ، پروژه های مشترک استراتژیک با دیگر شرکت ها از گزینه های موجود هستند.

کمیته تصمیم گیرنده از تیموتی دتلز (Timothy Dattels) به عنوان رئیس ، تورستن هاینتز (Thorsten Heins) به عنوان مدیرعامل و برت نردبرگ (Bert Nordberg) از افراد اسبق بخش سونی موبایل حضور دارند. این کمیته در اعلامیه عمومی بیان داشته اند شاید هیچ اقدامی انجام نشود ، اما تهنا و تنها در صورتی که نتیجه گیری حاصل حاکی از این باشد که شرایط فعلی را بهترین حات برای کمپانی بدانند. پرم واتسا (Prem Watsa) رئیس شرکت FairFax Financial و بزرگترین سهام دار بلک بری عنوان کرده که از هیئت سهام داران کناره گیری گرده تا شبهاتی در تصمیم گیری برای کمپانی ایجاد نشود. واتسا همچنین اعلام کرده که از تصمیم کمیته پشتیبانی خواهد کرد و به هیچ عنوان تصمیم فروش سهام خود در بلک بری را ندارد. حال باید دید بازخورد رسمی این خبر در بین دیگر شرکت های بزرگ و خریداران بلک بری چگونه خواهد بود.