همچنین با نام LG Optimus L2 II E435k نیز شناخته می شود

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

همچنین به عنوان Sony LT30p شناخته می شود .

1,433

مشخصات Nokia 701

دسته: Nokia
صفحه 2 از 212