خبری را در مورد حفره‌ی امنیتی خطرناک آیفون در این قسمت برای شما منتشر کردیم. اکنون اپل  به درخواست رفع این حفره امنیتی پاسخ داده است. پاسخ اپل به این حفره‌ی امنیتی مانند دیگر پاسخ‌های اپل به مشکلات پیش آمده برای دستگاه‌هایش بی منطق است، به جای اینکه یک راه حل برای رفع این مشکل

حفره امنیتی در پیام رسانی آیفون

صفحه 1 از 11