نقشه نوکیا به نام HERE برای iOS عرضه شد .این برنامه کاستی‌هایی مانند چرخش با دو انگشت و … را دارد اما از نظر جزئیات یکی از بهترین نقشه‌های موجود در اپل استور و در جهان به حساب می‌آید…

صفحه 1 از 11