همچنین به نام های Samsung SM-A700F, SM-A700FD, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700S, SM-A700X نیز شناخته می شود .

صفحه 1 از 11