خبری را در مورد حفره‌ی امنیتی خطرناک آیفون در این قسمت برای شما منتشر کردیم. اکنون اپل  به درخواست رفع این حفره امنیتی پاسخ داده است.

پاسخ اپل به این حفره‌ی امنیتی مانند دیگر پاسخ‌های اپل به مشکلات پیش آمده برای دستگاه‌هایش بی منطق است، به جای اینکه یک راه حل برای رفع این مشکل پیدا کند در حالی هنوز برای رفع این مشکل در iOS 6 که هنوز ارائه نشده زمان وجود دارد(پیشنهاد این بوده که پیامک به طریقی نمایش داده شود که تلفن فرستنده و گیرنده مشخص باشند) اپل از این فرصت برای تبلیغ برنامه‌ی iMessages خود استفاده کرده است و گفته است که به جای پیامک از برنامه iMessages استفاده کنید زیرا این حفره در این برنامه وجود ندارد و آدرس‌ها در این برنامه تایید می‌شوند و کاربران را از دزدیده شدن اطلاعاتشان محفوظ می‌کند.